Picture

Transfers in foreign currency

Transferurile pot fi efectuate

în USD, EURO, RUB, GBP, CAD, CHF sau RON

Comisioane reduse

pentru transferurile inițiate pe cale electronică

Rapiditate și siguranță

grație utilizării sistemelor de transfer reglementate

Transferurile internaționale sunt efectuate prin ordine de plată, care reprezintă un instrument de bază pentru tranzacțiile fără numerar. Transferurile pot fi inițiate atât pe suport de hârtie, cât și pe cale electronică, utilizând serviciile de deservire la distanță.

Avantaje tale

  • Transferurile pot fi efectuate în USD, EURO, RUB, GBP, CAD, CHF sau RON
  • Operativitate în executarea plăților și transferurilor
  • Condiții avantajoase pentru transferurile inițiate prin sisteme de deservire de la distanță
  • Siguranța transferurilor, grație utilizării sistemelor reglementate la nivel internațional (SWIFT)
  • Confidențialitate garantată a informațiilor și tranzacțiilor


Documente necesare


Documente utile


Tarife și condiții generale