Securitate

OTP Bank S.A. depune toate eforturile pentru asigurarea corectitudinii şi actualizării permanente a informaţiilor afişate în cadrul acestui site, rezervându-şi dreptul de a modifica aceste informaţii oricând şi fără notificare.

Banca nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţii incomplete, alterate prin orice mijloace de către terţe părţi, întârzieri în actualizare, erori sau omisiuni, întrerupere sau indisponibilitate a site-ului. OTP Bank S.A. nu va fi făcută responsabilă pentru nici o pierdere indirectă precum (cu titlu indicativ şi fără a se limita la): pierderile ce decurg din tranzacţiile efectuate pe baza informaţiilor din site, pierderile de profit, pierderile din afaceri, pierderi ce decurg din întreruperea serviciului, creşterea costurilor de acces şi de prelucrare a informaţiilor.

Informaţiile prezentate în cadrul acestui site sunt furnizate cu titlu informativ şi trebuie utilizate doar în astfel de scopuri, fără a genera obligaţii sau responsabilităţi din partea Băncii. Informaţii detaliate despre disponibilitatea, condiţiile sau termenii contractuali şi preţurile serviciilor şi produselor bancare pot fi obţinute contactând orice unitate OTP Bank S.A..

Nu răspundeţi la mesaje care vă cer informaţii personale sau financiare. Transmiteţi aceste mesaje către noi imediat sunând la Serviciul Call Center la 022 256 456.

Pentru a evita infectarea sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici ce ar putea sustrage informaţii importante sau personale pentru a le trimite eventualilor atacatori, asiguraţi-vă că:

  • utilizaţi un program antivirus
  • sistemul dumneavoastră este actualizat din punct de vedere al securităţii, având instalate cele mai recente actualizări aduse de producătorul sistemului de operare.

ATENŢIE! În cazul în care aveţi suspiciuni privind integritatea cardului dumneavoastră sau cu privire la pierderea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la acesta, vă rugăm să anunţaţi de urgenţă banca, apelând Serviciul Call Center la numărul de telefon 022 256 456.