Picture

Cariera la OTP Bank

Află mai multe despre posturile vacante la OTP Bank. Abia așteptăm să te cunoaștem!

Posturi vacante

Suntem o echipă tânără și dinamică, profesionistă, orientată spre client și rezultat.
Ne propunem să-ți oferim provocări profesionale, un mediu de lucru prietenos, oportunități de dezvoltare și facilități pentru a duce un mod de viață sănătos.

Pentru cel mai bun candidat, oferim beneficii extra-salariale:

- Experienţa unui grup internaţional;
- Un portal Intranet cu informaţii de specialitate şi un catalog bogat de cursuri pentru dezvoltare;
- Achizionarea produselor Băncii în condiţii preferenţiale;
- Asigurare medicala suplimentară;
- Tichete de masă;
- Avantaje financiare sub formă de prime de sărbători, bonusuri colective şi individuale.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank!

Te invităm să aplici CV-ul la recrutare@otpbank.md, menționând funcția pentru care candidezi.
Dacă nu ai identificat o funcție vacantă pentru domeniul tău de pregătire profesională, expediază CV şi, în funcție de disponibilitățile pentru funcțiile necesare în noile proiecte, te contactăm noi. Ne va face plăcere să te cunoaștem și să facem echipă comună!

Joburi Business

Consilier Creditare

Ce ai de făcut:

 • Analiza pieţii, identificarea şi atragerea clienţilor potenţiali;
 • Monitorizarea permanentă a portofoliului de clienţi, aplicând criteriile de segmentare;
 • Analiza gradului de încadrare a clientului în criteriile de eligibilitate pentru produsele bancare;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor bancare.

Vom aprecia să ai:

 • Experienţă în domeniul bancar sau în domenii conexe;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office;
 • Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj

Operator Ghişeu Universal

Ce ai de făcut:

 • Efectuarea operaţiunilor de casă în numerar și prin virament pentru clienţii băncii;
 • Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor băncii.


Vom aprecia sa ai:

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic/financiar;
 • Experienţă în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului, (într-o funcţie similară va fi un avantaj);
 • Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office;
 • Abilităţi de comunicare şi  orientare spre client;
 • Atenţie la detalii.

 

Reprezentant vanzări directe, Departamentul Retail Management și Monitorizare

Ce ai de făcut:

 • Identificarea clienților potențiali și a oportunităților de vânzare în afara sediilor Băncii;
 • Promovarea serviciilor și produselor băncii într-o manieră profesională, în conformitatea cu reglementările în vigoare;
 • Atragerea clienților și inițierea procesului de încheiere a relațiilor de afaceri noi;
 • Identificarea necesităților clienților și propunerea soluțiilor financiare optime, prin adaptarea comercializării produselor la condițiile pieței;
 • Participarea la acțiuni de animare comercială ale băncii: întâlniri cu clienții, prezentări, expoziții, evenimente, etc.;
 • Oferirea de asistență clienților în procesul de vânzare;
 • Administrarea și asigurarea respectării tuturor obiectivelor de vânzare;
 • Monitorizarea tuturor solicitărilor clienților și asigurarea procesării/rezolvării acestora;
 • Menținerea cunoștințelor despre toate produsele și serviciile de pe piață, pentru a cunoaște toate avantajele și dezavantajele pentru diverse produse/servicii;
 • Gestionarea eficientă și corectă a diverselor documente pentru toate sursele de vânzare;
 • Respectarea tuturor măsurilor legate de securitate și confidențialitatea datelor clienților.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență în domeniul domeniul vânzărilor;
 • Program de muncă flexibil;
 • Cu spirit de inițiativă, proactivitate, creativitate și implicare;
 • Cu spirit de responsabilitate, organizare și orientare spre eficiență.

Dealer Operațiuni Monetare, Departamentul Tranzactii Bancare Globale

Misiune post: Efectuarea operațiunilor pe piața interbancară internă și externă. Efectuarea operațiunilor pe piața valorilor mobiliare. Raportarea externă către BNM, CNPF și internă către conducerea și subdiviziunile Băncii.

Ce ai de făcut:

 • Atragerea și plasarea resurselor pe piața interbancară locală și externă;
 • Efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare de stat și corporative;
 • Raportarea către Banca Naţională a Moldovei privind operațiunile efectuate pe piața interbancară și piața valorilor mobiliare de stat;
 • Raportarea către Comisia Națională a Pieței Financiare privind activitatea băncii pe piața valorilor mobiliare corporative;
 • În comunicarea cu clienții băncii să utilizeze exclusiv canale de comunicare permise de DNI în vigoare
 • Raportarea internă către conducerea și subdiviziunile Băncii privind operațiunile efectuate;
 • Elaborarea procedurilor interne ale secției, ce țin de efectuarea operațiunilor pe piața interbancară și piața valorilor mobiliare;
 • Contribuirea la pregătirea rapoartelor și realizarea proiectelor în domeniul operațiunilor FOREX;
 • La indicația șefului subdiviziunii va exercita în aceasi unitate unele atribuții de muncă ale unui salariat temporar absent.


Vom aprecia să ai:

 • Studii economice superioare;
 • Experienţa în domeniul bancar min. 2 ani;
 • Cunoaşterea Platformei Unice de Tranzacționare și terminalului Bloomberg, Platformei DCU va fi un avantaj;
 • Cunoașterea Regulamentelor și Instrucțiunilor BNM și Ministerului Finanțelor al Moldovei privind activitatea pe piața interbancară și pe piața valorilor mobiliare de stat;
 • Cunoașterea Regulamentelor și Instrucțiunilor CNPF privind activitatea pe piața valorilor mobiliare corporative (deținerea Certificatului de calificare a specialistului în domeniul valorilor mobiliare va fi un avantaj);
 • Posedarea liberă a limbilor română, rusă şi engleză;
 • Cunoştinţe ale MS Office la nivelul utilizatorului avansat.

 

Manager relații Factoring, Direcția Finanțare Specializată și Internațională, Departamentul Tranzacții Bancare Globale

Ce ai de făcut:

 • Prospectezi în permanenta piața pentru dezvoltarea și promovarea produsului;
 • Consiliezi clienții  existenți și potențiali și oferi suport pentru Front-Office  la toate etapele tranzacției, inclusiv participarea la  training-uri și întâlniri cu clienții;
 • Elaborezi propuneri în vederea implementării cele mai bune practici pentru dezvoltarea produsului;
 • Analizezi eligibilitatatea  tranzacțiilor de Factoring conform DNI în vigoare;
 • Administrezi procesul de perfectare a contractelor și dosarelor  tranzacțiilor de Factoring;
 • Exerciți funcţii de suport post-vânzare;
 • Asiguri comunicarea cu echipele interne și corespondența cu partenerii externi pe subiecte aferente aprobării tranzacțiilor și cooperării în domeniu;
 • Participi la elaborarea documentelor normative interne și proceselor de business aliniate la cerințelor Grupului și conform practicilor Internaționale în domeniu.

 

Vom aprecia să ai:

 • Spirit de inițiativă, implicare și perseverență;
 • Abilități excelente de comunicare și atitudine „Can-do”;
 • Experienţă în sistemul financiar - bancar de cel puţin 3 ani;
 • Cunoaşterea sistemului financiar-bancar și a tehnicilor de vânzare a produsului;
 • Dispus pentru asimilarea cunoștințelor și noi deschis pentru noi provocări profesionale;
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor: română, engleză, rusă;
 • Studii superioare economice, financiar-bancare.

 

Manager relații clienți, Departamentul Întreprinderi Mici si Mijlocii

Ce ai de făcut:

 • Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii IMM cu abordare non retail; corespondenţa cu clienţii Băncii;
 • Atragerea clienţilor în Bancă, precum şi menţinerea clienţilor existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii IMM cu abordare Non Retail către organele de decizie;
 • Responsabil de realizarea obiectivelor individuale stabilite și de calitatea portofoliului de credit din gestiune;
 • Aprecierea nivelului de risc şi a gradului de rentabilitate a serviciului oferit;
 • Perfectează rapoarte de activitate: echiparea clienţilor, vizite la prospecti, urmărirea atragerii la bancă.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare economice / financiar-bancare;
 • Experienţa în deservirea/comunicarea cu clienţii minim 2 an în sistemul bancar;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • Cunoaşterea limbilor – română, rusă (engleza va constitui un avantaj);
 • Cunoştinţe avansate în sistemele și aplicațiile informatice (Word, Excel, Power Point).

 

Joburi Suport

Manager Produs, Secţia Financing Products Products, Departamentul Gestiunea Produselor Corporative

Ce ai de făcut?

 • Elaborarea/dezvoltarea/gestiunea ofertei de produse gestionate a Băncii raportate la necesităţile clienţilor, resursele Băncii şi oportunităţile pe piaţa într-un mod superior competitorilor Băncii;
 • Îmbunătățirea continuă a performanţelor produselor, serviciilor şi proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesate;
 • Orientarea către segmente de clienţi şi creşterea nivelului de fidelitate a clienţilor faţă de produsele si serviciile Băncii;
 • Crearea și evoluția produselor (ofertelor) sau serviciilor cu propuneri de modificări de prețuri aferente;
 • Contribuirea la crearea planurilor de promovare pentru produsele gestionate și urmărirea executării lor;
 • Elaborarea/contribuirea/actualizarea Documentelor Normative Interneaferente produselor gestionate;
 • Inițierea dezvoltărilor IT (Business Requirement) pentru sistemele de gestiunea proceselor de creditare.
 • Participarea la sesiuni de formare a personalului Băncii pentru produsele noi;
 • Contribuirea la segmentarea pieţii şi selectarea grupelor ţintă de clienţi. Întreprinderea măsurilor de atingere a nivelului maxim de echipare cu produse a clientului - persoană juridica şi de creştere a fidelităţii clientului față de produsele Băncii.

Vom aprecia să ai:

 • Cunoaşterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoaşterea tehnologiei produselor bancare;
 • Cunoşterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point, Internet Explorer);
 • Cunoașterea limbilor română, rusă, engleză;
 • Experienţă minimă de 2 ani în cadrul domeniului financiar-bancar (produse bancare din segmentul pieţei persoanelor juridice).

 

Analist financiar, Departamentul Întreprinderi Mici și Mijlocii

Ce ai de făcut?

 • Analiza economico-financiară a cererilor de credit și angajamentelor persoanelor juridice cu formularea concluziilor aferente;
 • Estimarea tranzacţiilor purtătoare de riscuri ale clienţilor din segmentul IMM;
 • Pregatirea dosarelor de credit pentru a fi aprobate de organele decizionale ale Băncii;
 • Perfectarea contractelor de credit şi de gaj aferente facilităţilor de credit pentru clienți persoane juridice IMM;
 • Monitorizarea trimestriala a Situatiilor Financiare a Debitorilor din segmentul IMM.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experienţă în domeniul bancar – minim 1 an;
 • Experienţă în domeniul analizei financiare sau contabilității a întreprinderilor va fi un avantaj;
 • Cunoașterea noilor Standarde de Contabilitate, legislatiei BNM în domeniul creditarii;
 • Cunoştinţe la nivel mediu/avansat în sistemele şi aplicaţiile informatice - MS Office, în special (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoaşterea limbii române, ruse şi engleze;
 • Punctualitate în pregătirea și prezentarea informațiilor cu respectarea termenului impus;
 • Spirit analitic, responsabilitate, gestiunea eficienta a timpului, capacitatea de a gestiona si monitoriza mai mute sarcini simultan, concentrare și atenție la detalii.

Responsabil afaceri corporative, Departamentul Guvernanță Corporativă

Ce ai de făcut?

 • Suport în buna organizare a procesului guvernanță corporativă în conformitate cu legislația și normele interne ale Băncii.
 • Participarea la organizarea ședințelor corporative, precum și exercitarea activității de secretariat a acestor organe, inclusiv completarea Registrelor aferente subiectelor si deciziilor.
 • Asigura traducerea, proceselor verbale a ședințelor AGA, CB, şi comitetelor raportoare Consiliului Băncii, precum şi alte documente ce conțin secretul comercial la indicația conducerii Băncii a documentelor corespunzătoare ordinii de zi, din limba engleză în limba română şi viceversa.
 • Monitorizare executării deciziilor organelor de conducere a Băncii (Consiliului Băncii/Comitetul Executiv).
 • Procesul continuu de actualizarea informațiilor Registrelor din gestiune departamentului si a Raportării către organele superioare,
 • Examinarea proiectelor documentelor normative interne ale Băncii în prisma domeniului guvernanței corporative în corespundere cu legislația în vigoare și standardele OTP
 • Elaborarea si actualizarea DNI aferente proceselor din gestiunea Departamentului Guvernata Corporative;
 • Asigurarea raportării lunare/trimestriale către BNM, CNPF, inclusiv PV CB, COMEX, Comitetelor specializate ale Consiliului Băncii, rapoartelor activității de audit, risc, conformitate pe portalul WEB al BNM.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare juridice și/sau economice;
 • Cunoașterea legislației privind activitatea băncilor, societățile pe acțiuni, Regulamentului BNM privind cadrul de administrare, precum şi ale actelor normative în vigoare ce reglementează activitatea corporativă;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor: română, engleză, rusă;
 • Cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Office;
 • Abilități de exprimare avansată în formă scrisă (română şi engleză), capacități de perfectării de secretariat.

 

 

 

Expert Comunicare Instituțională, Echipa Brand Angajator și Comunicare Instituțională

Ce ai de făcut?

 • Scrie, redactează și traduce comunicate interne, alte publicații interne;Elaborează și implementează campanii de informare;
 • Acordă suport în promovarea brand-ului de angajator, prin crearea campaniilor de comunicare și promovare;
 • Elaborează și implementează strategia de comunicare internă a instituției, în vederea îmbunătățirii și consolidării imaginii de Brand Angajator atât pe plan intern, cât și extern;
 • Creează documente și materiale informative (de exemplu, broșuri, ghiduri, video, audio, etc.) pentru a consolida imaginea Băncii în fața publicului țintă și transpunerea strategiei instituționale în comunicarea internă și externă;
 • Participă la crearea și actualizarea producției materialelor promoționale și informaționale cu sigla băncii;
 • Colaborează cu furnizorii de servicii publicitare, agenții de creație;
 • Participă la sesiunile de formare pe subiecte ce țin de comunicare internă;
 • Elaborează materiale pentru a fi plasate pe platforma internă a Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență minimă de 3 ani cu responsabilități similare acestui post în cadrul unei instituții bancare;
 • Experiență în elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor de comunicare, inclusiv în vederea sporirii vizibilității unei instituții;
 • Abilităţi de comunicare scrisă şi orală;
 • Capacităţi de organizare şi planificare;
 • Abilităţi de a lucra independent și în echipă, într-un mediu dinamic și termeni restrânși;
 • Atitudine proactivă și orientată spre îndeplinirea obiectivelor;
 • Spirit creativ și curios de a învăța lucruri noi;
 • Abilități de comunicare și colaborare transversală.

 

Manager produse Digitale, Departamentul Produse Digitale

Ce ai de făcut?

 • Vei contribui la generarea de strategii și viziuni pe termen lung pentru a crea cele mai bune produse digitale;
 • Vei defini nevoia de business pentru sistemele automatizate de deservire la distanta, pregătirea specificațiilor business, în colaborare cu unitățile competente ale băncii (Managerii de Produse din cadrul diviziilor comerciale) și înaintarea acestora pentru dezvoltare, asigurând înțelegerea coerenta a acestora de către echipele relevante (interne si externe);
 • Vei gestiona, conduce cercetări (User research) și studii de evaluare a utilizării a produselor digitale, pentru a propune viziunea și planul de dezvoltare pe termen scurt si mediu;
 • Vei elabora scenarii de dezvoltare, prioritiza descrierea cerințelor și vei asigura implementarea acestora conform strategiei Vei acționa în parteneriat cu echipele IT, Business si furnizori externi pentru definirea planului si perimetrului de dezvoltare a produselor digitale, asigurând livrarea produsului in timp conform așteptărilor;
 • Vei planifica și prioritiza dezvoltarea produselor si funcționalităților aferente produselor digitale (Product backlog maintainance);
 • Vei asigura testarea și verificarea noilor produse și servicii digitale, precum și modificarea produselor și serviciilor digitale existente;
 • Vei monitoriza si evalua performanța produselor digitale întru facilitarea îmbunătățirilor continue in iterații;
 • Vei crea materiale profesionale pentru instruire privind serviciile electronice și, acolo unde este necesar, vei acorda suport profesional pentru desfășurarea formărilor;
 • Vei elabora și actualiza actele normative interne referitoare la produsele digitale;
 • Vei acționa ca si Ambasador a produselor digitale, atât pe intern cit și pe extern, distribuind cunoștințele și oferind consultanță.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau administrării afacerilor, marketing, business și/sau domenii conexe;
 • Experiență de min. 1 ani în domeniul financiar-bancar;
 • Abilități de comunicare atât cu echipele Business cât și tehnice;
 • Pasiune pentru dezvoltarea celor mai bune produse digitale pentru satisfacerea nevoii clienților;
 • Abilitați analitice, de prioritizare si negociere;
 • Cunoașterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoașterea produselor / serviciile bancare, în special celor oferite prin canalele de deservire la distanță, dar și a proceselor de lucru cu clienții;
 • Cunoașterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point, Internet Explorer);
 • Cunoașterea limbii română, rusă, engleza.

 

Specialist produse Digitale, Departamentul Produse Digitale

Ce ai de făcut?

 • Vei participa în dezvoltarea produselor si funcționalităților aferente produselor digitale;
 • Vei asigura testarea și verificarea noilor produse și servicii digitale, precum și modificarea produselor și serviciilor digitale existente;
 • Vei planifica si supraveghea investigările si testările produselor digitale, corectând si escaladând (pe intern și extern) defecte, după caz;
 • Vei evalua și confirma conformitatea produselor digitale cu cerințele legale/regulatorii și de business;
 • Vei analiza și investiga reclamațiile clienților legate de produsele digitale;
 • Vei acorda maxima atenție la detalii și vei iniția activități pentru testarea produselor digitale înainte ca acestea sa devina disponibile clienților;
 • Vei documenta activitățile de asigurare a calității, și vei menține înregistrări complete si coerente asupra acțiunilor si rezultatelor obținute;
 • Vei acționa ca si Ambasador a produselor digitale, atât pe intern cit și pe extern, distribuind cunoștințele și oferind consultanță.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau administrării afacerilor, marketing, business și/sau domenii conexe;
 • Experiență de min. 1 ani în domeniul financiar-bancar;
 • Abilități de comunicare atât cu echipele Business cât și tehnice;
 • Pasiune pentru dezvoltarea celor mai bune produse digitale pentru satisfacerea nevoii clienților;
 • Cunoașterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoașterea produselor / serviciile bancare, în special celor oferite prin canalele de deservire la distanță, dar și a proceselor de lucru cu clienții;
 • Cunoașterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point, Internet Explorer);
 • Cunoașterea limbii română, rusă, engleza.

 

Specialist Senior Emitere Carduri, Departamentul Carduri

Ce ai de făcut?

 • Asigurarea serviciilor de asistență a unității referitor la activitatea de emitere/gestiune a cardurilor OTP S.A.;
 • Realizarea activităţilor de back-office specifice emiterii/gestiunii cardurilor;
 • Raportarea și analiza indicatorilor activității subdiviziunii.

Vom aprecia să ai:

 • Procesarea fișierelor de gestiune convenții (F1, F2);
 • Analizarea și rezolvarea solicitărilor din Jira: Memo, Derogări privind cardurile de credit/debit si proiectele salariale, micșorarea limitelor de credit și overdraft, închiderea limitei overdraft;
 • Gestionarea produselor de card prin prisma funcționalităților tehnice ale aplicațiilor aferente;
 • Monitorizarea stocului de carduri si consumabilelor, plasarea comenzilor, gestiunea relații cu furnizori externi;
 • Realizarea activitatilor de proiect conform planului de implementare;
 • Analiza fluxului intern aferent produselor de card prin prisma respectării prevederilor actelor normative interne și legislației în vigoare, precum și oferirea soluțiilor de îmbunătățire;
 • Asistenţa unităţi: Soluţionare apeluri telefonice, corespondenta cu unităţile MBOTP, solicitare si transmitere informaţii, preluare solicitări unităţi, analiza, întocmire fise de asistență;
 • Elaborarea proiectelor cerintelor tehnice şi a documentaţiei normative interne ce ţin de domeniul carduri;
 • Raportarea la nivel extern: BNM, MasterCard/VSIA, OTP.

Expert extern pe domeniul de carduri bancare, Departamentul Carduri

Ce ai de făcut?

 • Dezvoltarea cerințelor, caracteristicilor și funcționalităților produselor ce țin de domeniul carduri
 • Gestionarea produselor de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor;
 • Cooperarea cu restul subdiviziunilor băncii, de la proiectare până la execuție și implementare practică a produselor și funcționalităților acestora;
 • Cunoașterea și studierea în continuare a cerințelor emise de Sistemele Internaționale de Plată;
 • Elaborarea proiectelor, sarcinilor tehnice şi a documentației normative interne ce ţin de activitatea pe domeniul carduri a băncii;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor serviciilor şi proceselor pe domeniul carduri, inclusiv considerând necesitățile clienților băncii;
 • Asigurare suport utilizatori Linia 2 (pe domeniul de carduri bancare);
 • Gestionarea tehnică a proiectelor cu partenerii Băncii (Sisteme Internaționale de Plată, Furnizori Soft&Hard, inclusiv core banking (B2) și card procesing (Smart Vista);
 • Efectuarea monitorizării executării acțiunilor pe domeniul gestionat/atribuit;
 • Îndeplinirea altor sarcini la cererea superiorilor ierarhici în cadrul funcţiei şi competenţelor deţinute.

 

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență dovedită practic în rolul de Product Owner în domeniul bancar sau Fintech, sau alt domeniu conex cu cardurile bancare;
 • Constituie un avantaj exercitarea funcției de manager a unei echipe IT;
 • Constituie un avantaj cunoașterea aplicațiilor specifice domeniului procesare carduri și core banking, în special SmartVista și CBS B2;
 • Experiență în documentarea cerințelor tehnice de dezvoltare funcțional aferent domeniului carduri;
 • Abilități de leadership, abilități de colaborare și comunicare;
 • Capacitate de a gestiona mai multe proiecte simultan;
 • Personalitate orientată spre detalii cu puternice abilități organizatorice;
 • Orientat spre rezultat;
 • Inițiativa și abilitați de autogestionare
 • Cunoașterea limbilor engleze, române și ruse;
 • Cunoașterea standardelor de contabilitate bancară;
 • Cunoștințe IT: MS Office, limbaje de programare, crearea script-urilor de execuție automate, bazelor de date MSSQL;
 • Studii superioare economice și/sau IT;
 • Experiență, preferabil în carduri bancare și Sisteme Internaționale de Plăţi.

 

Business Analyst, Departamentul Proiecte și Organizare

Ce ai de făcut?

 • Efectuează analiza cerințelor business elaborate de către subdiviziunile băncii în vederea definirii specificaţiilor funcționale pentru construirea efecientă a sistemelor informatice, inclusiv identificarea cerințelor prin întâlniri cu subidiviziunile solicitante, precum și în baza analizei documentației legislative și tehnice specifice domeniului financiar - bancar;
 • Contribuie la detalierea cerințelor business și redactarea acestora împreună cu echipa de dezvoltatori în vederea validării specificațiilor funcțional-tehnice;
 • Identifică și propune soluții alternative pentru optimizarea proceselor de business și a proiectelor,
 • Asigură coordonarea și gestiunea echipei responsabile pe perioada efectuării testelor funcționale a noilor dezvoltări;
 • Asigură monitorizarea procesului de realizare a tuturor livrabilelor tehnice aferente unei dezvoltări;
 • Asigură pînă la finalizarea proiectului urmărirea post implementare a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție în scopul rezolvării eventualelor disfuncționalități.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul economic sau tehnologii informaționale;
 • Experiență de minim 3 ani în domeniul bancar;
 • Cunoștințe avansate privind reglmentările legislative aferente proceselor bancare;
 • Experienţa în domeniul proiectelor, și în special în proiecte ce presupun implimentare/ajustare procese business în sisteme informatice, va reprezinta un avantaj;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză.

Coordonator Proiecte, Direcția Gestiune Proiecte, Departamentul Proiecte şi Organizare

Ce ai de făcut?

 • Definirea proiectului (perimetru, obiective, resurse, plan detaliat, buget);
 • Planificarea si identificarea resurselor necesare pentru implementare;
 • Coordonarea resurselor interne si externe;
 • Elaborarea si gestionarea planului detaliat de proiect;
 • Monitorizarea progresului proiectului (perimetru, plan, buget) si informarea permanenta a stakeholderilor privind statutul acestuia; propunea ajustărilor in plan după caz;
 • Asigurarea elaborării documentației de proiect;
 • Coordonarea si gestionarea riscurilor de proiect;
 • Raportarea periodica a statutului proiectului.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic sau în domeniu IT;
 • Experiența de minim 3 ani in domeniul bancar;
 • Cunoștințe temeinice profil tehnic;
 • Creativ în abordarea modalităților de rezolvare a problemelor;
 • Cunoașterea limbii române, ruse și engleze;
 • Punctualitate în pregătirea și prezentarea informațiilor cu respectarea termenului impus.

Joburi Control

Auditor, Departamentul Audit

Ce ai de făcut:

• Participă la misiunile de audit ale activităţilor organizaţionale şi funcţionale ale Băncii;
• Evaluarea adecvării şi eficacităţii controlului intern în aceste activităţi;
• Obţine, analizază şi evaluează informaţii pentru a expune concluzii informate şi obiective asupra eficienţei şi adecvării sistemului de control intern, eficacităţii performanţelor ale activităţilor verificate;
• Raportarea observaţiilor şi propunerea recomandărilor pentru corecţia condiţiilor nesatisfăcătoare; îmbunătăţirea operaţiunilor şi reducerea cheltuielilor;
• Efectuează controlul asupra îndeplinirii hotărîrilor luate şi a recomandărilor privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor, depistate in cadrul controalelor de audit extern şi intern, inclusiv controalele realizate de către BNM şi alte instituţii;
• Participă la elaborarea programelor de control şi formarea dosarelor misiunilor de audit.
 
Vom aprecia să ai:

• Studii superioare în domeniul financiar/economic;
• Cunoaşterea actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor emise de Banca Naţională a Moldovei si legilor ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
• Cunoaşterea sistemelor de control intern în cadrul instituţiilor financiare;
• Experienţă de muncă în sistemul bancar sau companii de consultanţă de cel puţin 1 an;
• Experienţă în efectuarea auditului şi analizei financiare în cadul băncilor/şi sau instituţiilor financiare;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
• Cunoaşterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă, engleză.

Ofițer conformitate, Departamentul Conformitate și Securitate Bancară

Ce ai de făcut:

 • Analiza produselor Băncii în privința conformării acestora cu cerințele legislației şi normelor interne ale Băncii;
 • Evaluarea riscurilor din domeniile conformității si riscului reputational, identificarea neconformităților si dezvoltarea planului de acțiuni pentru remedierea acestora, după caz;
 • Emiterea opiniilor de conformitate, în special privind reglementările interne, produse și servicii noi, cerințe de reglementare, evaluarea furnizorilor și altele;
 • Elaborarea rapoartelor periodice în domeniul conformității;
 • Participarea la elaborarea și actualizarea documentelor normative interne în domeniul conformității;
 • Verificarea și monitorizarea respectării prevederilor documentelor normative interne în Bancă.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic sau juridic;
 • Cunoașterea legislației bancare în vigoare;
 • Experiența profesionala: conformitate/ control intern / legalitate / metodologie / produse bancare;
 • Cunoașterea limbii engleze – un avantaj;
 • Experiența de activitate in sistemul financiar-bancar – un avantaj.


Joburi IT

IT Arhitect, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea de arhitecturi de soluții IT pentru rezolvarea cerințelor bancare pe baza sistemelor existente;
 • Analiza soluțiilor existente pe piață și oferirea sugestiilor pentru rezolvarea sarcinilor existente;
 • Analiza și formarea de propuneri pentru optimizarea arhitecturii IT existente;
 • Supravegherea arhitecturală a proiectelor în curs;
 • Implicare în testarea soluțiilor IT.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experientă ca arhitect în companii IT sau sistemul bancar cel puţin 2 ani;
 • Experiența în implementarea proiectelor IT cu o arhitectură multi-componentă și integrare multiplă;
 • Cunoașterea metodologiilor de proiectare, descriere a arhitecturii IT;
 • Experiență practică în proiectarea arhitecturii sistemelor la nivel de companie;
 • Supervizarea arhitecturală a dezvoltatorilor, a inginerilor de infrastructură și de operare (administratori);
 • Integrarea experienței de integrare a sistemelor IT;
 • Analiza cerințelor de business;
 • Cunoașterea tehnologiilor și produselor bancare cu amănuntul va constitui un avantaj.

Analist Producție Informatică, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Acorzi suport utilizatorilor/colegilor aferent aplicațiilor gestionate;
 • Participi în testarea/analiza produselor/fluxurilor noi;
 • Asiguri parametrizarea produselor și a fluxurilor;
 • Analizezi și rezolvi eventualele situații de eroare apărute;
 • Analizezi rezultatele obținute și vii cu propuneri de optimizare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale sau profil economic;
 • Experienţă în domeniul bancar sau IT;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator avansat SO din familia Windows;
 • Cunoaştințe la nivel începător a Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date (Oracle, Sql, etc);
 • Cunoaşterea limbilor română, engleză, rusă.

Administrator Aplicații, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Instalarea/reînnoirea aplicațiilor;
 • Asiguri monitorizarea lucrului și mentenanța aplicațiilor bancare;
 • Asiguri rularea procedurilor de închidere a zilei/lunei operaționale;
 • Intervii rapid în rezolvarea eventualelor situații de eroare/incidente apărute;
 • Acorzi suport utilizatorilor/colegilor aferent aplicațiilor gestionate;
 • Analizezi rezultatele obținute și vii cu propuneri de optimizare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • Experienţă în domeniul bancar sau IT;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator avansat SO din familia Windows;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator a Sistemelor de Gestuine a Bazelor de Date (Oracle, Sql, etc);
 • Cunoaştințe în limbaje de programare, medii şi tehnologii moderne;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleză, rusă.

 

Analist programator, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea şi implementarea produselor soft în bancă;
 • Mentenanţa şi optimizarea produselor soft bancare;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesateș
 • Analiza anomaliilor si înlaturarea lor.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare şi experiență de minim 1 an în domeniul IT;
 • Cunoaşterea minimum a unui limbaj de programare: Java, C#, SQL, Oracle PL/SQL;
 • Experiența de lucru cu unul din SGBD: Oracle, MSSQL;
 • Experienta de lucru cu GIT repository;
 • Experiență în utilizarea SO Windows, Unix;
 • Cunoaşterea limbilor română şi engleză;
 • Experienţă în domeniul bancar de minimum 1 an va constitui un avantaj.

Administrator de sistem, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Consultarea administratorilor de sisteme informatice asupra problemelor apărute;
 • Controlul fluxului de date bancare prin intermediul reţelei (divizarea priorităților pe fluxuri de date, validarea fluxurilor noi, etc.);
 • Contribuirea la instalarea sistemelor internet, email şi a altor servere de aplicaţii în producţie;
 • Reînnoirea sistemelor de operare, instalarea de echipamente noi, crearea modificărilor de configuraţie de zi cu zi;
 • Instalarea, administrarea si configurarea sistemelor bazate pe SO Linux cat si Windows;
 • Implementarea și gestionarea sistemelor de backup, monitorizarea performanței aplicației și a bazei de date;
 • Îmbunătățirea dezvoltării infrastructurii și mentenanța aplicațiilor din gestiunea Băncii;
 • Identificarea și rezolvarea problemelor (Troubleshooting) de infrastructură informațională a Băncii;
 • Automatizarea proceselor de administrare a sistemelor și platformelor din gestiunea Băncii;
 • Administrarea soluției integrate de virtualizare;
 • Instalarea, configurarea și mentenanța serverelor hardware și mașinilor virtuale din gestiunea Băncii;
 • Mentenanța și suportul sistemelor informaționale a Băncii;
 • Implementarea platformelor în cadrul proiectelor noi, cat și acordare suportului după lansarea proiectului, ajustarea performanței și tranziția către operațiunile de asistență, acolo unde este cazul;
 • Suport nivel 1 al utilizatorilor finali;
 • Conlucrarea cu colegii din alte echipe, cum ar fi: Administratori de rețea, ServiceDesk, Securitatea Informațională etc;
 • Elaborarea și actualizarea documentației tehnice privind infrastructura IT a Băncii;
 • Monitorizarea și respectarea normelor de securitate la implementarea tehnologiilor noi.


Vom aprecia să ai:

 • Cunoașterea sistemelor de operare (Oracle Linux si Windows OS);
 • Cunoașterea sistemelor de virtualizare (Vmware, Hyper-v);
 • Cunoștințe în administrarea serviciilor Apache Tomcat, Java Tomcat, MS Exchange, SharePoint, DHCP, DNS, AD, IIS, GPO si LDAP;
 • Cunoștințe de servere și tehnologii de stocare, medii NAS/SAN, matrice de discuri (disk arrays), sisteme de backup;
 • Cunoașterea instrumentelor din linia de comandă și a scripturilor Powershell, Bash;
 • Cunoștințe de depanarea a incidentelor de infrastructură IT (Pachet Capture);
 • Cunoașterea sistemelor de baze de date, cum ar fi MySQL, PostgreSql și Oracle DB (ar fi un avantaj);
 • Experiență practică cu una dintre platformele de cloud public: AWS, Azure, GCP (ar fi un avantaj);
 • Cunoașterea limbii române și engleze.

Administrator de rețea, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Mentenanța și suportul rețelei de date LAN, WAN a Băncii și a serviciilor aferente acesteia;
 • Identificarea și rezolvarea problemelor (Troubleshooting) de rețea aferente Băncii;
 • Controlul fluxului de date bancare prin intermediul rețelei de date a Băncii;
 • Instalarea și configurarea echipamentelor de rețea a Băncii;
 • Elaborarea și actualizarea documentației tehnice privind infrastructura rețelei de date a Băncii;
 • Respectarea strictă a prevederilor actelor normative interne și a legislației în vigoare;
 • Monitorizarea și respectarea normelor de securitate la implementarea tehnologiilor de rețea noi.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informaţionale;
 • Cunoașterea sistemelor de operare (IOS, FXOS, Linux basic, NexusOS);
 • Cunoașterea tehnologiilor Network Switching (Vlan, VTP, LLDP, Port Security, DHCP Snooping, LACP, VPC, etc);
 • Cunoașterea tehnologiilor Network Routing (EIGRP, OSPF, BGP, DMVPN, GRE, etc);
 • Cunoașterea tehnologiilor Network Firewalling ( ACL, NAT, IDS/IPS, FirePowerMC, FTD, etc);
 • Cunoștințe de depanarea a incidentelor de rețea (Pachet Capture);
 • Cunoașterea limbii române și engleze;
 • Cursuri finisate domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Experiență de muncă în domeniul Tehnologiilor Informaționale minim 3 ani;
 • Certificate CCNA R&S,CCNP (ar fi un avantaj).

Test manager, Departament Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Elaborarea, descrierea, coordonarea cazurilor și planurilor de test împreună cu echipa;
 • Asigură responsabilitatea faţă de rularea scenariilor de testare în termenii stabiliți, calitativ şi complet;
 • Gestionearea procesul de testare;
 • Participarea activă în procesul de testare;
 • Elaborearea documentației aferente testării;
 • Analiza rezultatelor testelor și raportarea rezultatelor.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • Experienţă de lucru în domeniul tehnologiilor informaţionale – minim 2 ani;
 • Cunoastearea tehnologiilor API: Microservices, REST, SOAP;
 • Cunoastearea sistemelor automatizate de teste cum ar fi Selenium, Robot Framework, JMeter, Potsman;
 • Cunoașterea sistemelor de gestiune şi raportare a testelor;
 • Cunoştinţe în sisteme mobile și web;
 • Cunoaşterea regulilor şi a noţiunilor de securitate informaţională;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleza, rusă.
 • Creativ în abordarea modalităților de rezolvare a problemelor;
 • Deschis pentru a studia noi tehnologii.